If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Postać ogólna funkcji kwadratowej - zadanie tekstowe.

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Jan jest profesjonalnym nurkiem.
Jego wysokość (w metrach względem poziomu morza), x sekund po zanurkowaniu, jest dana funkcją:
d(x)=12x210x
Po ilu sekundach od zanurkowania Jan osiągnie najgłębsze zanurzenie?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
sekund
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?