If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Postać ogólna funkcji kwadratowej - zadanie tekstowe.

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Jan jest profesjonalnym nurkiem.
Jego wysokość (w metrach względem poziomu morza), x sekund po zanurkowaniu, jest dana funkcją:
d, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, x, squared, minus, 10, x
Po ilu sekundach od zanurkowania Jan osiągnie najgłębsze zanurzenie?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
sekund
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?