If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pozorne rozwiązania równań pierwiastkowych

Poćwicz na kilku zadaniach zanim przejdziesz do ćwiczeń.

Wprowadzenie

W tym artykule rozwiążemy kilka zadań, które wymagają rozważenia warunków na otrzymanie rozwiązań pozornych podczas rozwiązywania równań z pierwiastkami.

Pytanie treningowe 1

Kacper chce rozwiązać następujące równanie z x-em.
x=x+2+7
Pierwsze kroki jego obliczeń podane są poniżej.
x7=x+2(x7)2=(x+2)2x214x+49=x+2
Czy Kacper musi sprawdzić czy jego wyniki są rozwiązaniami pozornymi?
Wybierz 1 odpowiedź:

Pytanie treningowe 2

Helena chce rozwiązać następujące równanie z x-em.
A3x53+2=7
Pierwsze kroki jej obliczeń są podane poniżej.
A3x53=5(A3x53)3=(5)33x5=125
Czy Helena musi sprawdzić czy jej wyniki są rozwiązaniami pozornymi?
Wybierz 1 odpowiedź:

Pytanie treningowe 3

Addison rozwiązuje poniższe równanie najpierw podnosząc do kwadratu obie strony równania
2x1=8x
Jakie pozorne rozwiązanie otrzymuje Addison?
x=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Pytanie treningowe 4

Dla jakiej wartości stałej d rozwiązanie x=1 będzie pozornym rozwiązaniem poniższego równania?
8x=2x+d
d=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.