Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Błędy przy upraszczaniu wyrażeń wymiernych

Zadanie

Roman próbował sprowadzić poniższe wyrażenie do uproszczonej postaci:
4x212x3x2+15x
Oto jego schemat postępowania:
Rozkład licznika na czynniki: 4x212x=4x(x3)
Rozkład mianownika na czynniki: 3x2+15x=3x(x+5)
Skrócenie czynników:
4x212x3x2+15x=4x(x3)3x(x+5)=4(x3)3(x+5)
Znalezienie x nie należących do dziedziny: x5
Jaki błąd popełnił Roman?
Wybierz 1 odpowiedź: