Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Upraszczanie wyrażeń wymiernych (poziom zaawansowany)

Zadanie

Uprość następujące wyrażenie wymierne i zapisz je w postaci rozwiniętej.
y4+5y2+64y5+12y3=
Dla jakich rzeczywistych wartości y wyrażenie będzie nieokreślone?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: