If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Graficzne rozwiązywanie układów równań

Naucz się sprytnej metody przybliżania rozwiązania dowolnego równania.

Wprowadzenie

Czy potrafisz rozwiązać równanie log2(x+4)=3x?
Czy któreś z dotąd poznanych metod algebraicznych rozwiązywania równań mógłbyś zastosować w tym równaniu?
Możesz spróbować, lecz zauważysz, że rozwiązanie równania log2(x+4)=3x algebraicznie to trudne zadanie!
Ten artykuł przedstawia prostą metodę graficzną, którą można zastosować, aby znaleźć przybliżone rozwiązania równań, które są trudne do obliczenia.

Zapiszmy układ równań

Jeżeli pomyślimy o równaniu jako układzie równań, zrozumiemy jak można rozwiązać równanie metodą graficzną.
A zatem zamieńmy nasze równanie na układ równań. Możemy określić zmienną y i umieścić ją najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie naszego równania. Dzięki temu otrzymamy następujący układ równań.
y=log2(x+4)
y=3x
Teraz przedstawmy równania na wykresie.
Które z poniższych odpowiedzi najlepiej przedstawiają przybliżone rozwiązanie powyższego układu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Tak więc przybliżone rozwiązanie równania log2(x+4)=3x to x0,75.

Pytanie do zastanowienia

Dlaczego 0,75 jest rozwiązaniem równania log2(x+4)=3x?
Wybierz 1 odpowiedź:

Możemy sprawdzić rozwiązanie, podstawiając x=0,75 w danym równaniu.

Udało się!

Za pomocą metody graficznej byliśmy w stanie rozwiązać skomplikowane równanie log2(x+4)=3x.
Metodę graficzną można zastosować do rozwiązania każdego równania. Jednak ta metoda jest przydatna szczególnie wtedy, gdy równania nie da się rozwiązać algebraicznie.

Ogólna metoda rozwiązywania równań sposobem graficznym

Podsumujmy to, co wykonaliśmy powyżej.
Oto ogólna metoda rozwiązywania równań sposobem graficznym.
Krok 1: Niech y będzie równe po obu stronach znaku równości.
Krok 2: Przedstaw na wykresie obie utworzone funkcje.
Krok 3: Przedstaw w przybliżeniu punkt(y), w których funkcje się przecinają.
Współrzędna x punktu/punktów, w którym/których funkcje się przecinają będzie rozwiązaniem równania.

Spróbuj sam

A teraz zbierzmy razem wszystkie informacje. Równania y=2x3 i y=(x6)24 przedstawiono na poniższym wykresie.
Jakie jest rozwiązanie równania 2x3=(x6)24?
x=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.