If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiąż równania graficznie

Zadanie

Niech f(x)=2xx1 i niech g(x)=4x2.
Poniżej przedstawiono wykres y=f(x).
Korzystając z interaktywnego wykresu, narysuj wykres y=g(x).
Niech x1 i x2 będą rozwiązaniami 2xx1=4x2, gdzie x1>x2.
Podaj w przybliżeniu wartość x1.
Granica błędu dla akceptowanych odpowiedzi wynosi 0,5 jednostki.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi