Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Modelowanie za pomocą funkcji sinusoidalnych

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Witek buja się na huśtawce.
Jego odległość w poziomie od osi huśtawki (położenie za osią oznacza odległość ujemną) D(t) (wyrażoną w m) jako funkcję czasu t (wyrażonego w sekundach) można przedstawić w formie cosinusoidy o równaniu acos(bt)+d.
Przy t=0, gdy Witek odpycha się, znajduje się 1 m za osią, i na taką samą odległość wychyla się w drugą stronę. Witek osiąga oś huśtawki π6 sekundy później.
Oblicz D(t).
Wyraź t w radianach.
D(t)=