If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odczytywanie linii środka oscylacji z wykresu

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Poniżej przedstawiono wykres funkcji trygonometrycznej, której maksimum leży w punkcie left parenthesis, 1, comma, 2, space, comma, space, 5, comma, 5, right parenthesis i której amplituda wynosi 3, comma, 5.
Jakie jest równanie linii środka oscylacji przedstawionej funkcji?
y, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?