If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Cosinus podwojonego kąta

Ze wzoru na cosinus podwojonego kąta wynika, że (2θ) jest równy cos²θ-sin²θ. Na przykład, cos(60) równa się cos²(30)-sin²(30). Możemy wykorzystać ten wzór, aby przekształcić wyrażenia trygonometryczne albo rozwiązać równania. Kilka przykładów pojawi się w tym filmie. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video