If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania tekstowe z wektorami

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Statek kosmiczny dryfuje w przestrzeni kosmicznej z wyłączonymi silnikami. Na statek oddziałuje siła przyciągania grawitacyjnego najbliższej planety (wektor p) oraz siła przyciągania najbliższej gwiazdy (wektor s). Statek, planeta oraz gwiazda znajdują się w tej samej płaszczyźnie, możemy zatem opisać sytuację przy użyciu wektorów dwuwymiarowych.
p=(4,6)
s=(1,7)
(Siły podano w niutonach, N)
Zakładając, że załoga chce poprzez włączenie silników zrównoważyć siły przyciągania grawitacyjnego, tak żeby wartość siły wypadkowej wynosiła zero, z jaką siłą powinny działać silniki statku?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
N
(Zaokrąglij swoją odpowiedź do pierwszego miejsca po przecinku)
W jakim kierunku silniki powinny odpychać statek? Załóż że 0 radianów to kierunek "w prawo".
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
rad
(Zaokrąglij swoją odpowiedź do dwóch miejsc po przecinku. Twoja odpowiedź powinna mieścić się w przedziale od 0 i 2π)