If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie różnych sposobów zapisywania wektorów

Przypomnij sobie różne sposoby, na jakie możemy zapisywać wektory: składowe kartezjańskie, składowe w układzie biegunowym, oraz kombinacja wektorów jednostkowych. Tlumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Jakie są różne sposoby zapisywania wektorów?

Składowe w układzie kartezjańskim(a,b)
Kombinacja wektorów jednostkowychai^+bj^
Składowe w układzie biegunowych - długość i kąt∣∣u∣∣,θ

Składowe w układzie kartezjańskim

Korzystając z przedstawienia wektora w układzie kartezjańskim jako punktu na płaszczyźnie, lub jako odcinka skierowanego łączącego początek układu współrzędnych z tym punktem, definiujemy współrzędne wektora jako równe współrzędnym x i y tego punktu.
Chcesz wiedzieć więcej o współrzędnych kartezjańskich wektorów? Obejrzyj ten film.

Kombinacja wektorów jednostkowych

Wektory jednostkowe w układzie kartezjańskim mają współrzędne:
i^=(1,0)
j^=(0,1)
Za pomocą dodawania wektorów i mnożenia wektorów przez liczbę, możemy przedstawić każdy wektor w postaci kombinacji wektorów jednostkowych. Na przykład, wektor (3,4) można zapisać jako 3i^+4j^.
Chcesz wiedzieć więcej o wektorach jednostkowych? Obejrzyj ten film.

Układ współrzędnych biegunowych - długość wektora i jego kierunek

Wektor na płaszczyźnie możemy opisać także za pomocą współrzędnych biegunowych, długości wektora oraz jego kierunku, zadanego przez kąt, jaki wektor tworzy z dodatnim zwrotem osi X.
Chcesz wiedzieć więcej o o współrzędnych długość-kąt? Obejrzyj ten film.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.