Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Dodawanie wektorów - algebraiczne i graficzne

Dodawanie wektorów polega na dodawaniu ich składowych kartezjańskich; suma wektorów (x₁,y₁) oraz (x₂,y₂) jest wektorem o składowych (x₁+x₂,y₁+y₂). Rozważmy konkretny przykład: zgodnie z tą zasadą, suma wektorów (2,4) oraz (1,5) jest wektorem (2+1,4+5), czyli (3,9). Wektory można także dodawać metodą graficzną, niezależnie od tego, której metody użyjemy, wynik zawsze będzie taki sam!​​. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video