If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Metody rozwiązywania równań kwadratowych

Zadanie

Elena i Hanna przedstawiły następujące metody rozwiązania równania:
x2+8x=2x8
Obie twierdzą, że po odjęciu stronami najpierw 2x, a potem 8 otrzymają równanie postaci x2+6x+8=0. Kolejne kroki rozwiązania zadania Elena i Hanna przedstawiły w następujący sposób.
Metoda Eleny: "Użyję metody uzupełnienia do pełnego kwadratu. Po dodaniu 1 do obydwu stron równania otrzymam x2+6x+9=1. Używając wzoru skróconego mnożenia po lewej stronie otrzymam wyrażenie zawierające niewiadomą x podniesione do drugiej potęgi. Dzięki czemu będę mogła obliczyć pierwiastek kwadratowy lewej i prawej strony.
Metoda Hanny: “Funkcję kwadratową po lewej stronie równania przedstawię w postaci iloczynowej, czyli (x+2)(x+4). Postać ta umożliwi mi znalezienie miejsc zerowych tej funkcji.
Którą z przedstawionych metod należy wykorzystać, aby rozwiązać równanie?
Wybierz 1 odpowiedź: