Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:18
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 10 lekcji na temat Algebra foundations.
Zobacz 10 lekcji
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
Powiedzmy, że pracuję w restauracji i zarabiam 10 dolarów na godzinę. Ale poza stawką godzinową, w ciągu każdej godziny dostaję też napiwki (po ang. tips). Więc to wyrażenie możecie rozumieć jako wysokość kwoty, jaką mogę zarobić w ciągu pewnej godziny. Teraz zobaczmy, że liczba albo wielkość napiwków, które mogę otrzymać w ciągu godziny, może zmienić się drastycznie z godziny na godzinę. To może się zmieniać. Pewnej godziny, może w porze lunchu, dostanę dużo napiwków. Można dostać jakiś duży napiwek. A w następnej godzinie, wtedy może nie być żadnych klientów, napiwki mogą być naprawdę małe. Więc tę część o napiwkach w tym miejscu, to całe słowo, mówimy, że jest to zmienna. W różnych sytuacjach może ona być inna. Więc na przykład, pewnego razu, może to pora lunchu, dostaję naprawdę duże napiwki. Napiwki wynoszą, powiedzmy, 30 dolarów. Więc całkowicie mogę zarobić w ciągu godziny (wróćmy do wyrażenia w tym miejscu) 10 plus, zamiast pisać tips (napiwki) tutaj, napiszę 30, bo tyle wynoszą moje napiwki w tej godzinie. A to będzie równe 40. (Wezmę żółty kolor.) To będzie równe 40 dolarów. Ale powiedzmy, że zaraz potem restauracja traci tempo, poza godziną lunchu, z jakiejś przyczyny, może restauracja obok ma dużą wyprzedaż. I w ciągu kolejnej godziny, moje napiwki maleją drastycznie, moje napiwki spadają do 5 dolarów w ciągu tej godziny. Teraz wrócę do tego wyrażenia, całkowicie zarabiam swoją stawkę godzinną plus 5 dolarów w napiwkach, co daje 15 dolarów. Jak widzicie, to całe wyrażenie, 10 plus tips (napiwki), zmieniło się w zależności od wartości zmiennej tips (napiwek) Zwykle nie zobaczycie w algebrze całego słowa użytego w roli zmiennej. Stajemy się leniwi, więc zamiast całych słów używamy łatwiejszych do napisania symboli. W tym kontekście zamiast pisać tips (napiwki) możemy napisać po prostu 10 + t, gdzie t oznacza napiwek, który zarobiliśmy w ciągu godziny. Wtedy powiemy, okay, co się dzieje, gdy t wynosi 30? No cóż, gdy t wynosi 30, wtedy mamy taką sytuację: t wynosi 30. Równanie to 10 plus 30, co wyniesie 40. Co się stanie, gdy t wynosi 5? Równanie to 10 plus 5, co wyniesie 15. Dla jasności, nie musimy używać t, nie musimy właściwie używać litery, chociaż w tradycyjnej algebrze, praktycznie zawsze używa się litery. Mogliśmy to napisać jako 10 + x, gdzie x jest napiwkiem za godzinę, x może nie być tak naturalne, x nie jest pierwszą literą w słowie napiwek. Albo mogłeś nawet napisać 10 plus gwiazda, gdzie możesz powiedzieć, że gwiazda reprezentuje wielkość napiwków na godzinę. Ale to mogło by nie mieć szczególnie wiele sensu. Daje ci natomiast generalne pojęcie, czym jest zmienna. Zmienna jest po prostu symbolem, który reprezentuje różne zmieniające się wartości, dlatego nazywamy ją zmienną.