Zadania tekstowe o funkcji wykładniczej (wyrażenia algebraiczne)

Zadanie

W roku 1950 PKB per capita Australii wynosiło około 1800, dollar sign. Każdego następnego roku PKB per capita rosło o około 6, comma, 7, percent.
Znajdź funkcję G, left parenthesis, t, right parenthesis wyrażającą przybliżone PKB per capita Australii t lat po 1950.
Twoja odpowiedź nie powinna zawierać przecników.
G, left parenthesis, t, right parenthesis, equals
Rozwiąż 4 zadań/zadania