Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:04
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 11 lekcji na temat Rozwiązywanie równań.
Zobacz 11 lekcji
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
mamy równanie -16 = x/4 +2, chcemy rozwiązać je ze względu na x, czyli musimy wyodrębnić x po jednej stronie równania i najlepszą metodą na to jest wyodrębnienie x/4 z innych wyrazów. Z kolei aby to zrobić, powinniśmy pozbyć się +2 po prawej stronie. Pamiętamy, że jeśli wykonamy jakąś operację po prawej stronie, musimy także wykonać ją po lewej stronie, aby równość była nadal prawdziwa. Odejmijmy 2 od obu stron równania. Odejmujemy 2 po prawej stronie i odejmujemy 2 po lewej stronie, czyli zostanie -18 =x/4. Nasze zadanie polega na tym, żeby po jednej stronie był tylko x więc teraz trzeba pomnożyć obie strony przez 4. Pamiętajcie, to jest równość. Aby pozostała prawdziwa, każde przekształcenie, które robimy po lewej stronie musimy zrobić także po prawej stronie. Mnożymy obie strony przez 4 i dostajemy -18*4 = 4x/4. Mamy teraz -72 = x Sprawdźmy teraz nasze obliczenia, wstawiając wynik do początkowego równania. Wstawmy x = -72 do oryginalnego równania. -16 = -72/4 + 2 -72/4 = -18 -18 + 2 = -16 Czyli lewa strona równa się prawej stronie, -16.