Rozkład na czynniki

Przetestuj swoje zrozumienie Rozkład na czynniki przy pomocy tych 16 pytań.

O tym dziale

Naucz się jak zapisywać wielomiany w postaci rozkładu na liniowe czynniki pierwsze. Zapisz, na przykład x^2+3x+2 jako (x+1)(x+2).