Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:8:13
0 punktów energii

Dlaczego możemy odjąć jedno równanie od drugiego w układzie nierówności?

Przykład z wagą, gdzie chcemy osiągnąć równowagę, pomoże nam wyjaśnić, dlaczego możemy odjąć jedno równanie od drugiego w układzie równań. Stworzone przez Sal Khan.