If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do funkcji przedziałowych

Funkcje działają w ten sposób, że przypisują wartości wejściowej jednoznacznie określoną wartość wyjściową. Niektóre funkcje są proste, na przykład ta "Jeśli x<0 i zwróć 2x, a jeśli x≥>, zwróć 3x." Zdarzają się jednak i bardziej skomplikowane funkcje. Na przykład, "jeśli x<0, oblicz i zwróć 2x, a jeśli x≥0, oblicz i zwróć 3x." Takie funkcje nazywamy *funkcjami zdefiniowanymi przedziałowo*, ponieważ określone są na różnych, czasem wielu, przedziałach.

Funkcja zdefiniowana przedziałowo jest funkcją zbudowaną z kawałków różnych funkcji w różnych przedziałach. Możemy, na przykład, stworzyć funkcję przedziałową f(x) gdzie f(x) = -9 kiedy -9 < x ≤ -5, f(x) = 6 kiedy -5 < x ≤ -1, i f(x) = -7 kiedy -1 <x ≤ 9.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video