If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rysowanie prostej z równania w postaci kierunkowej

W narysowaniu prostej będącej wykresem równania funkcji liniowej zapisanego w postaci kierunkowej trzeba wykorzystać informację, zapisaną w tym równaniu. Na przykład równanie, y=2x+3 mówi nam, że nachylenie prostej wynosi dwa 2 i że przecina ona oś Y w punkcie (0,3). W ten sposób znamy jeden punkt, leżący na prostej, i kierunek, w którym należy narysować prostą, zaczynając z tego punktu. Stworzone przez: Sal Khan i Monterey Institute for Technology and Education.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video