If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd postaci ogólnej

Przegląd postaci ogólnej równania liniowego i jak jej użyć do rozwiązywania zadań. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Równanie liniowe w postaci ogólnej

Tak wygląda równanie liniowe w postaci ogólnej:
ax+by=c
Czasem napotkasz podobne równanie, w którym a, b, oraz c będą liczbami całkowitymi.
Chcesz wiedzieć więcej o równaniu liniowym w postaci ogólnej? Obejrzyj ten film.

Rysowanie wykresu prostej na podstawie równania liniowego w postaci ogólnej

Równanie liniowe w postaci ogólnej zawiera informacje o punktach przecięcia prostej z osiami X oraz Y. Korzystając z tego, możemy łatwo narysować prostą.
Rozważmy, na przykład, równanie 2x+3y=12. Jeśli podstawimy x=0, otrzymamy równanie 3y=12, i możemy szybko wyznaczyć y=4, co oznacza, że przecięcie z osią Y jest w punkcie (0,4).
Analogicznie, podstawiając y=0 otrzymamy równanie 2x=12, z którego obliczymy, że współrzędne punktu przecięcia prostej z osią X wynoszą (6,0). A teraz możemy już narysować tę prostą:
zadanie 1
Jakie są współrzędne punktu przecięcia z osią X prostej 5x2y=10?
(
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,0)
Ile wynoszą współrzędne punktu, w którym ta prosta przecina oś Y?
(0,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Przekształcanie równania liniowego do postaci ogólnej

W niektórych przypadkach (np. podczas rozwiązywania układów równań) chcemy zapisać zadane równanie w postaci ogólnej.
Zapiszmy równanie y=38x+5 w postaci ogólnej:
y=38x+538x+y=5Przenieś wszystkie zmienne na jedną stronę3x+8y=40Pomnóż obie strony przez mianownik
zadanie 1
Ile wynosi y=2x27 w postaci ogólnej?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.