If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd postaci ogólnej

Przegląd postaci ogólnej równania liniowego i jak jej użyć do rozwiązywania zadań. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Równanie liniowe w postaci ogólnej

Tak wygląda równanie liniowe w postaci ogólnej:
start color #11accd, a, end color #11accd, x, plus, start color #1fab54, b, end color #1fab54, y, equals, start color #e07d10, c, end color #e07d10
Czasem napotkasz podobne równanie, w którym start color #11accd, a, end color #11accd, start color #1fab54, b, end color #1fab54, oraz start color #e07d10, c, end color #e07d10 będą liczbami całkowitymi.
Chcesz wiedzieć więcej o równaniu liniowym w postaci ogólnej? Obejrzyj ten film.

Rysowanie wykresu prostej na podstawie równania liniowego w postaci ogólnej

Równanie liniowe w postaci ogólnej zawiera informacje o punktach przecięcia prostej z osiami X oraz Y. Korzystając z tego, możemy łatwo narysować prostą.
Rozważmy, na przykład, równanie start color #11accd, 2, end color #11accd, x, plus, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, y, equals, start color #e07d10, 12, end color #e07d10. Jeśli podstawimy x, equals, 0, otrzymamy równanie start color #1fab54, 3, end color #1fab54, y, equals, start color #e07d10, 12, end color #e07d10, i możemy szybko wyznaczyć y, equals, 4, co oznacza, że przecięcie z osią Y jest w punkcie left parenthesis, 0, comma, 4, right parenthesis.
Analogicznie, podstawiając y, equals, 0 otrzymamy równanie start color #11accd, 2, end color #11accd, x, equals, start color #e07d10, 12, end color #e07d10, z którego obliczymy, że współrzędne punktu przecięcia prostej z osią X wynoszą left parenthesis, 6, comma, 0, right parenthesis. A teraz możemy już narysować tę prostą:
zadanie 1
 • Prąd elektryczny
Jakie są współrzędne punktu przecięcia z osią X prostej 5, x, minus, 2, y, equals, 10?
left parenthesis
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma, 0, right parenthesis
Ile wynoszą współrzędne punktu, w którym ta prosta przecina oś Y?
left parenthesis, 0, comma
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Przekształcanie równania liniowego do postaci ogólnej

W niektórych przypadkach (np. podczas rozwiązywania układów równań) chcemy zapisać zadane równanie w postaci ogólnej.
Zapiszmy równanie y, equals, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction, x, plus, 5 w postaci ogólnej:
y=38x+538x+y=5Przeniesˊ wszystkie zmienne na jedną stronę3x+8y=40Pomnoˊz˙ obie strony przez mianownik\begin{aligned} y&=\dfrac{3}{8}x+5 \\\\ -\dfrac{3}{8}x+y&=5\quad\gray{\text{Przenieś wszystkie zmienne na jedną stronę}} \\\\ -3x+8y&=40\quad\gray{\text{Pomnóż obie strony przez mianownik}} \end{aligned}
zadanie 1
 • Prąd elektryczny
Ile wynosi y, equals, minus, 2, x, minus, start fraction, 2, divided by, 7, end fraction w postaci ogólnej?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.