If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie równania prostej w postaci kierunkowej

Przegląd postaci kierunkowej i jej używania do rozwiązania problemów.

Jak wygląda równanie prostej w postaci kierunkowej?

Postać kierunkowa to jeden ze sposobów zapisania równania prostej:
y=mx+b
Gdy mamy do czynienia z równaniem zapisanym w ten sposób, od razu możemy odczytać jej nachylenie, równe m, oraz współrzędne punktu przecięcia z osią Y, równe (0,b).
Chcesz wiedzieć więcej o równaniu prostej w postaci kierunkowej? Obejrzyj ten film.

Postać kierunkowa prostej na podstawie wykresu

Przykład 1: równanie prostej na podstawie jej nachylenia i przecięcia z osią Y

Załóżmy, że mamy podać równanie prostej, której nachylenie wynosi 1, a punkt przecięcia z osią Y ma współrzędne (0,5). No cóż, wystarczy po prostu podstawić m=1 oraz b=5 do równania prostej w postaci kierunkowej!
y=1x+5

Przykład 2: Równanie prostej, jeśli znamy dwa punkty, przez które przechodzi

Przypuśćmy, że mamy wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez punkty (0,4) i (3,1). Podstawienie współrzędnych do równania prostej da nam układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi na m i b. W tym konkretnym przypadku, możemy od razu zauważyć, że punkt (0,4) jest punktem przecięcia prostej z osią Y, a współrzędnych drugiego punktu możemy odczytać nachylenie:
Nachylenie=1(4)30 =33=1
Możemy teraz zapisać równanie naszej prostej w postaci kierunkowej:
y=1x4
zadanie 1
Napisz równanie prostej, której współczynnik kierunkowy wynosi 5 i która przecina oś Y w punkcie (0,7).
y=

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tych ćwiczeń:

Rysowanie wykresu na podstawie równania prostej w postaci kierunkowej

Z równania prostej w postaci kierunkowej możemy od razu odczytać jej nachylenie oraz współrzędne punktu przecięcia z osią Y. Korzystając z tego, możemy łatwo narysować prostą.
Rozważmy, dla przykładu, równanie y=2x+3. Od razu widać, że nachylenie wynosi 2, a punkt przecięcia z osią Y ma współrzędne (0,3). A teraz, narysujmy prostą:
zadanie 1
IIe wynosi nachylenie prostej danej równaniemy=3x1?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Ile wynoszą współrzędne punktu, w którym ta prosta przecina oś Y?
(0,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tych ćwiczeń:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.