If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zapisywanie równań liniowych w postaci kierunkowej

Naucz się jak znajdować równanie kierunkowe prostej mając podane dwa punkty leżące na tej prostej.
Jeżeli jego jeszcze nie czytałeś, prawdopodobnie lepiej byłoby, gdybyś zaczął(-ęła) od naszego wprowadzenia do postaci kierunkowej.

Wyznaczanie równania prostej na podstawie znajomości punktu przecięcia z osią Y i innego punktu na tej prostej

Napiszmy równanie prostej przechodzącej przez punkty (0,3) i (2,7) w postaci kierunkowej.
Przypominamy, że równanie w postaci kierunkowej ma formę y=mx+b, gdzie współczynnik kierunkowy dany jest przez m a punkt przecięcia z osią Y wyznaczany jest przez b.

Wyznaczenie b

Punkt przecięcia prostej z osią Y to (0,3), wiemy więc, że b=3.

Wyznaczenie m

Przypomnij sobie, że nachylenie prostej wyraża jak zmienia się y w stosunku do zmiany x między dowolnymi dwoma punktami na prostej:
Współczynnik kierunkowy=Zmiana yZmiana x
Zatem, policzmy nachylenie prostej między punktami (0,3) i (2,7):
m=Zmiana yZmiana x=7320=42=2
Podsumowując, równanie prostej to y=2x+3.

Sprawdź, czy rozumiesz

zadanie 1
Zapisz równanie prostej.

Zadanie 2
Zapisz równanie prostej.

Wyznaczanie równania prostej na podstawie znajomości dowolnych dwóch punktów leżących na tej prostej

Napiszmy równanie prostej przechodzącej przez punkty (2,5) i (4,9) w postaci kierunkowej.
Zauważ, że nie mamy podanego punktu przecięcia z osią Y. Czyni to nasze rozwiązanie lekko trudniejszym, ale przecież nie boimy się wyzwań!

Wyznaczenie m

m=Zmiana yZmiana x=9542=42=2

Wyznaczenie b

Wiemy, że prosta jest postaci y=2x+b, ale nadal nie znamy b. Aby je znaleźć, podstawmy punkt (2,5) do równania.
Ponieważ każdy punkt należący do prostej musi spełniać jej równanie, dostajemy równanie, które trzeba rozwiązać ze względu na b.
y=2x+b5=22+bx=2 i y=55=4+b1=b
Podsumowując, równanie prostej to y=2x+1.

Sprawdź, czy rozumiesz

Zadanie 3
Zapisz równanie prostej.

Zadanie 4
Zapisz równanie prostej.

Wyzwanie
Prosta przechodzi przez punkty (5,35) i (9,55).
Zapisz równanie prostej.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.