If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie wartości wyrażeń z dwoma zmiennymi

Wiemy już, jak obliczać wyrażenia z jedną zmienną, pora nauczyć się robić to samo z wyrażeniami z dwiema zmiennymi.
Filmy wideo na Khan Academy
Evaluating expressions with two variablesZobacz transkrypcję filmu

Jak obliczyć wartość wyrażenia z dwiema zmiennymi

Powiedzmy, że chcemy obliczyć wartość wyrażenia 10, plus, 2, p, minus, 3, r. Najpierw musimy znać wartość p i r. Na przykład, żeby obliczyć wartość wyrażenia dla start color #11accd, p, equals, 4, end color #11accd i start color #e07d10, r, equals, 5, end color #e07d10, zmieniamy start color #11accd, p, end color #11accd na start color #11accd, 4, end color #11accd i start color #e07d10, r, end color #e07d10 na start color #e07d10, 5, end color #e07d10:
empty space, 10, plus, 2, start color #11accd, p, end color #11accd, minus, 3, start color #e07d10, r, end color #e07d10
equals, 10, plus, 2, dot, start color #11accd, 4, end color #11accd, minus, 3, dot, start color #e07d10, 5, end color #e07d10
equals, 10, plus, 8, minus, 15
equals, 3
Tak więc wyrażenie 10, plus, 2, p, minus, 3, r ma wartość równą 3 dla p, equals, 4 i r, equals, 5.

A teraz, zróbmy kilka ćwiczeń

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Oblicz 6, a, plus, 4, b, minus, 6 dla a, equals, 1 i b, equals, 3.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text