If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacja wykresów w zadaniach tekstowych

Zadanie

Sprawność silnika może być mierzona jako procent mocy wejściowej, jaką silnik ma na wyjściu.
Niech E(c) oznacza sprawność danego silnika (mierzoną w procentach) w zależności od natężenia prądu c na wejściu (mierzonego w amperach).
Połącz każde z poniższych stwierdzeń z odpowiadającą mu własnością funkcji.
1