If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie nachylenia prostej i współrzędnych punktów przecięcia z osiami układów współrzędnych w zależności od kontekstu

Zadanie

Tomek narysował wykres określający relację między ilością obrotów śrubokrętu a odległością główki wkrętu od kawałka drewna.
Co w tym wypadku oznacza nachylenie prostej?
Wybierz 1 odpowiedź: