If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat dopełniania do kwadratu

Dopełnianie do kwadratu jest użyteczną metodą rozkładania funkcji kwadratowej na czynniki. Przypomnij sobie, na czym polega ta metoda i zastosuj ją do rozwiązania kilku zadań. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Co to jest dopełnienie do kwadratu?

Dopełnienie do kwadratu to metoda na zapisanie równania kwadratowego w postaci left parenthesis, x, plus, a, right parenthesis, squared, plus, b.
Na przykład, x, squared, plus, 2, x, plus, 3 można zapisać jako left parenthesis, x, plus, 1, right parenthesis, squared, plus, 2. Te dwa wyrażenia są sobie w pełni równoważne, ale to drugie jest przyjemniejsze do pracy w niektórych sytuacjach.

Przykład 1

Mamy podane równanie kwadratowe i musimy dopełnić je do kwadratu.
x, squared, plus, 10, x, plus, 24, equals, 0
Zaczynamy od przeniesienia wyrazu stałego na drugą stronę równania.
x, squared, plus, 10, x, equals, minus, 24
Dopełniamy do kwadratu, biorąc połowę współczynnika stojącego przy x, podnosząc to do kwadratu i dodając to po obu stronach równania. Ponieważ współczynnik przy x wynosi 10, połowa z tego to 5, co po podniesieniu do kwadratu da nam start color #11accd, 25, end color #11accd.
x, squared, plus, 10, x, start color #11accd, plus, 25, end color #11accd, equals, minus, 24, start color #11accd, plus, 25, end color #11accd
Możemy teraz zapisać lewą stronę równania jako wyrażenie podniesione do kwadratu.
left parenthesis, x, plus, 5, right parenthesis, squared, equals, 1
Z obu stron wyciągamy pierwiastek kwadratowy.
x, plus, 5, equals, plus minus, 1
Wyodrębnij wyraz z x, żeby wyznaczyć rozwiązanie(a).
x, equals, minus, 5, plus minus, 1
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dopełnienia do kwadratu? Obejrzyj ten film.

Przykład 2

Mamy podane równanie kwadratowe i musimy dopełnić je do kwadratu.
4, x, squared, plus, 20, x, plus, 25, equals, 0
Po pierwsze, podzielmy wielomian przez 4 (współczynnik stojący przy x, squared).
x, squared, plus, 5, x, plus, start fraction, 25, divided by, 4, end fraction, equals, 0
Zauważ, że po lewej stronie mamy już trójmian, któremu odpowiada wzór skróconego mnożenia. Współczynnik przy wyrazie z x to 5, połowa z tego to start fraction, 5, divided by, 2, end fraction. Podniesienie tego do kwadratu da nam start color #11accd, start fraction, 25, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, czyli nasz wyraz stały.
Możemy zatem zapisać lewą stronę równania jako wyrażenie podniesione do kwadratu.
left parenthesis, x, plus, start fraction, 5, divided by, 2, end fraction, right parenthesis, squared, equals, 0
Z obu stron wyciągamy pierwiastek kwadratowy.
x, plus, start fraction, 5, divided by, 2, end fraction, equals, 0
Wyodrębnij wyraz z x, żeby wyznaczyć rozwiązanie.
Rozwiązaniem jest: x, equals, minus, start fraction, 5, divided by, 2, end fraction

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Dopełnij do kwadratu, aby zapisać to wyrażenie w postaci left parenthesis, x, plus, a, right parenthesis, squared, plus, b.
x, squared, minus, 2, x, plus, 17

Potrzebujesz nabrać więcej wprawy? Zajrzyj do następujących ćwiczeń: