Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Rozwiązywanie równania kwadratowego metodą dopełniania do kwadratu

Zadanie

Rozważmy równanie:
24=x24x+3
1) Przepisz to równanie stosując metodę uzupełniania do pełnego kwadratu.
Docelowo równanie powinno być w postaci (x+c)2=d lub (xc)2=d.
2) Jakie rozwiązania ma to równanie?
Wybierz 1 odpowiedź: