If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości o wykresach funkcji kwadratowych

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, krzywa, która wygląda podobnie do "u". Ten artykuł pomoże Ci powtórzyć wiadomości o rysowaniu funkcji kwadratowych.
Wykres funkcji kwadratowej jest parabolą, która jest "u"-kształtną krzywą:
W tym artykule przypomnimy sobie, jak rysować wykresy funkcji kwadratowych.
Szukasz wprowadzenia do paraboli? Zajrzyj tutaj.

Przykład 1: Postać wierzchołkowa

Narysuj wykres równania.
y, equals, minus, 2, left parenthesis, x, plus, 5, right parenthesis, squared, plus, 4

Równanie przedstawione jest w postaci wierzchołkowej.
y, equals, start color #e07d10, a, end color #e07d10, left parenthesis, x, minus, start color #11accd, h, end color #11accd, right parenthesis, squared, plus, start color #1fab54, k, end color #1fab54
Z postaci tej można odczytać wierzchołek paraboli, którym jest punkt left parenthesis, start color #11accd, h, end color #11accd, comma, start color #1fab54, k, end color #1fab54, right parenthesis, a w naszym przypadku left parenthesis, minus, 5, comma, 4, right parenthesis.
Postać ta też mówi, czy parabola otwiera się do góry, czy do dołu. Ponieważ start color #e07d10, a, end color #e07d10, equals, minus, 2, parabola otwiera się do dołu.
To wystarcza, aby zacząć rysować wykres.
Niekompletny wykres y=-2(x+5)^2+4
Aby zakończyć rysowanie wykresu, potrzebujemy jakiegoś innego punktu na krzywej.
Wstawmy x, equals, minus, 4 do równania.
y=2(4+5)2+4=2(1)2+4=2+4=2\begin{aligned} y&=-2(-4+5)^2+4\\\\ &=-2(1)^2+4\\\\ &=-2+4\\\\ &=2 \end{aligned}
Oznacza to, że innym punktem należącym do paraboli jest left parenthesis, minus, 4, comma, 2, right parenthesis.
Kompletny wykres y=-2(x+5)^2+4
Potrzebujesz innego przykładu? Zajrzyj do tego filmu.

Przykład: Postać niewierzchołkowa

Narysuj wykres równania.
g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared, minus, x, minus, 6

Najpierw znajdźmy miejsca zerowe funkcji, tzn. znajdźmy takie punkty, w których wykres y, equals, g, left parenthesis, x, right parenthesis przecina oś X.
g(x)=x2x60=x2x60=(x3)(x+2)\begin{aligned} g(x)&=x^2-x-6 \\\\ 0&=x^2-x-6 \\\\ 0&=(x-3)(x+2) \end{aligned}
Naszymi rozwiązaniami są x, equals, 3 i x, equals, minus, 2, a zatem punkty left parenthesis, minus, 2, comma, 0, right parenthesis i left parenthesis, 3, comma, 0, right parenthesis są punktami, w których parabola przecina oś X.
Aby narysować resztę paraboli, wygodnie jest znać jej wierzchołek.
Parabole są symetryczne, możemy więc znaleźć składową x wierzchołka obliczając średnią arytmetyczną składowych x punktów przecięcia paraboli z osią X.
Średnią minus, 2 i 3 jest 0, comma, 5, czyli współrzędna x wierzchołka paraboli.
Znając składową x wierzchołka, możemy znaleźć składową y poprzez wstawienie składowej x do pierwotnego równania.
g(0,5)=(0,5)2(0,5)6=0,250,56=6,25\begin{aligned} g(\blueD{0{,}5})&=(\blueD{0{,}5})^2-(\blueD{0{,}5})-6 \\\\ &=0{,}25-0{,}5-6 \\\\ &=-6{,}25 \end{aligned}
Wierzchołek leży w punkcie left parenthesis, 0, comma, 5, comma, minus, 6, comma, 25, right parenthesis i wykres wygląda następująco:
Narysuj wykres y=x^2-x-6
Potrzebujesz innego przykładu? Zajrzyj do tego filmu.

Ćwiczenie

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Narysuj wykres równania.
y, equals, 2, left parenthesis, x, plus, 1, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 1, right parenthesis

Chcesz poćwiczyć rysowanie wykresów równań kwadratowych? Zajrzyj do tych ćwiczeń:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.