If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Różne sposoby przedstawiania funkcji kwadratowej a jej własności

Różne sposoby przedstawiania funkcji kwadratowej uwidaczniają różne jej własności. W tym filmie Piotr zapisuje funkcję f(x)=x²-5x+6 w postaci iloczynowej, w której od razu widoczne są jej pierwiastki i w postaci wierzchołkowej, z której natychmiast można odczytać współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem tej funkcji. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video