If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wzór na pierwiastki równania kwadratowego

Wzór na pierwiastki równania kwadratowego pomoże Ci rozwiązać dowolne równanie kwadratowe. Najpierw sprowadzamy równanie do postaci ax²+bx+c=0, gdzie a, b i c to współczynniki. Następnie podstawiamy te współczynniki do wzoru: (-b±√(b²-4ac))/(2a) . Zobacz przykłady użycia wzoru do rozwiązania wielu różnych rodzajów równań. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video