Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości na temat rozwiązywania prostych równań kwadratowych

Proste równanie kwadratowe, takie jak x^2=4, można rozwiązać biorąc pierwiastek kwadratowy w obu stron. Przypomnij sobie wiadomości na ten temat i zastosuj je do rozwiązania kilku przykładowych zadań. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Sortuj według