If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiązywanie równań kwadratowych metodą wyciągania pierwiastka kwadratowego: krok po kroku

Zadanie

Stwórz listę kroków, które wykonane w kolejności doprowadzą do rozwiązania następującego równania.
2(x+2)25=93
Kroki rozwiązania:
Dodaj 2 do obu stron
Dodaj 5 do obu stron
Podziel obie strony przez 2
Pomnóż obie strony przez 2
Odejmij 2 od obu stron
Odejmij 5 od obu stron
Oblicz pierwiastek arytmetyczny z obu stron