If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Potęgi iloczynu i ilorazu (wykładniki całkowite)

Dla dowolnej podstawy a i dla dowolnych wykładników n i m zachodzi (a⋅b)ⁿ=aⁿ⋅bⁿ oraz (a/b)ⁿ=aⁿ/bⁿ. Zapoznaj się z kilkoma przykładami zastosowania tych wzorów.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video