If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do ciągów arytmetycznych

Zdobądź trochę doświadczenia z ciągami i dowiedz się, czym są ciągi arytmetyczne.
Zanim przystąpisz do tej lekcji, upewnij się, że wiesz jak dodawać i odejmować liczby ujemne.

Co to jest ciąg?

Oto kilka przykładów list liczb:
 • 3, 5, 7 ...
 • 21, 16, 11, 6 ...
 • 1, 2, 4, 8 ...
Uporządkowane listy liczb takie jak te powyżej nazywa się ciągami. Każda liczba w ciągu nazywa się wyrazem tego ciągu.
3,5,7,
1szy wyraz2gi wyraz3ci wyraz
Ciągi zwykle określamy za pomocą reguł, które pomagają nam przewidzieć, jaki będzie następny wyraz ciągu.
Na przykład, w ciągu 3,5,7,..., zawsze dodajemy dwa, aby otrzymać następny wyraz:
+2+2
3,5,7,
Wielokropek, który znajduje się na końcu, wskazuje nam, że ciąg można przedłużyć, chociaż widzimy tylko parę pierwszych wyrazów.
Możemy to zrobić za pomocą wzoru.
Na przykład, czwarty wyraz tego ciągu powinien wynosić dziewięć, piąty wyraz powinien wynosić 11, itd.
+2+2+2+2
3,5,7,9,11,

Sprawdź, czy rozumiesz

Napisz kolejny wyraz ciągu stosując się do podanej zależności.
zadanie 1
Reguła: Dodaj pięć do poprzedniego wyrazu.
+5+5+5
3,8,13,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,

Zadanie 2
Reguła: Odejmij trzy od poprzedniego wyrazu.
333
20,17,14,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,

Zadanie 3
Reguła: Pomnóż poprzedni wyraz przez dwa.
×2×2×2
3,6,12,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,

Zadanie 4
Dopasuj ciągi do odpowiadających im zależności.
1

Co to jest ciąg arytmetyczny?

Dla wielu przykładów przedstawionych powyżej, reguła polega na dodaniu lub odjęciu liczby do lub od każdego wyrazu, aby otrzymać następny wyraz. Ciągi, które mają takie reguły, nazywa się ciągami arytmetycznymi.
W ciągu arytmetycznym, różnica między dwoma kolejnymi wyrazami jest zawsze stała.
Na przykład, ciąg 3,5,7,9,... jest ciągiem arytmetycznym, ponieważ różnica między dwoma następującymi po sobie wyrazami wynosi zawsze dwa.
+2+2+2
3,5,7,9,
Ciąg 21,16,11,6,... jest również ciągiem arytmetycznym, ponieważ różnica między dwoma następującymi po sobie wyrazami wynosi zawsze minus pięć.
555
21,16,11,6,
Ciąg 1,2,4,8,... nie jest ciągiem arytmetycznym, ponieważ różnica między dwoma następującymi po sobie wyrazami nie jest stała.
+1+2+4
1,2,4,8,

Sprawdź, czy rozumiesz

Zadanie 5
Zaznacz wszystkie ciągi arytmetyczne.
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Zadanie 6
Pierwszy wyraz ciągu wynosi jeden. Która z poniższych reguł sprawi, że ciąg będzie arytmetyczny?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Różnica ciągu

Różnicą ciągu arytmetycznego nazywamy stałą różnicę między dwoma następującymi po sobie wyrazami.
Na przykład, różnicą ciągu 10,21,32,43,... jest 11:
+11+11+11
10,21,32,43,
Różnica ciągu –2, –5, –8, –11 ... wynosi minus trzy:
333
2,5,8,11,

Sprawdź, czy rozumiesz

Zadanie 7
Jaka jest różnica ciągu 2, 8, 14, 20 ...?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zadanie 8
Jaka jest różnica ciągu 5,2,1,4?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zadanie 9
Jaka jest różnica ciągu 1,113,123,2,?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4

Pytanie do zastanowienia
Które stwierdzenie o ciągu arytmetycznym o ujemnej różnicy jest prawdziwe?
Wybierz 1 odpowiedź:

Wyzwanie
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi 10, a jego różnica równa się minus siedem.
Jaki jest czwarty wyraz tego ciągu?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Co dalej?

Dowiedz się więcej o wzorach ciągów arytmetycznych, które pomogą nam otrzymać dowolny wyraz ciągu.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.