If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do wzoru na ciąg arytmetyczny

Zdobądź trochę doświadczenia z podstawami jawnych i rekurencyjnych definicji ciągów arytmetycznych.
Zanim przystąpisz do tej lekcji, upewnij się, że znasz podstawy ciągów arytmetycznych oraz że masz trochę doświadczenia ze znajdowaniem wartości funkcji i rozumiesz zagadnienie dziedziny funkcji.

Co to jest wzór?

Do tej pory opisywaliśmy ciągi arytmetyczne w poniższy sposób:
3,5,7,
Istnieją również inne sposoby opisu. W tej lekcji nauczymy się dwóch nowych metod przedstawiania ciągów arytmetycznych: poprzez wzory rekurencyjne oraz wzory jawne. Wzory dają nam przepis na znalezienie dowolnego wyrazu ciągu.
Aby zachować ogólność, we wzorach używamy n na oznaczenie dowolnego numeru wyrazu i a(n) na oznaczenie n-tego wyrazu ciągu. Na przykład, poniżej wypisujemy kilka pierwszych wyrazów ciągu 3,5,7,...
na(n)
(numer wyrazu)(n-ty wyraz)
13
25
37
Wspomnieliśmy powyżej, że wzory mówią nam, jak znaleźć dowolny wyraz ciągu. Innymi słowy, wzory mówią nam, jak znaleźć a(n) dla dowolnego n.

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Znajdź a(4) dla ciągu 3,5,7,...
a(4)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

2) Dla dowolnej liczby n, co przedstawia a(n1)?
Wybierz 1 odpowiedź:

Wzór rekurencyjny ciągu arytmetycznego

Wzory rekurencyjne informują nas o dwóch rzeczach:
 1. Pierwszym wyrazie ciągu
 2. Regule, pozwalającej znaleźć dowolny wyraz ciągu na podstawie znajomości wyrazu poprzedzającego
Podajemy poniżej wzór rekurencyjny dla ciągu 3, 5, 7,... wraz ze znaczeniem każdej z jego części.
{a(1)=3Pierwszy wyraz wynosi trzy.a(n)=a(n1)+2Dodaj dwa do poprzedniego wyrazu.
Na przykład, aby znaleźć piąty wyraz, musimy wypisać po kolei wyrazy ciągu:
a(n)=a(n1)+2
a(1)=3
a(2)=a(1)+2=3+2=5
a(3)=a(2)+2=5+2=7
a(4)=a(3)+2=7+2=9
a(5)=a(4)+2=9+2=11
Świetnie! Ten wzór daje nam ten sam ciąg, co ciąg opisany przez 3,5,7,...

Sprawdź, czy rozumiesz

Teraz przećwicz znajdowanie wyrazów ciągu na podstawie jego wzoru rekurencyjnego.
Tak, jak używaliśmy a(n) na przedstawienie n-tego wyrazu ciągu 3,5,7,... możemy użyć innych liter do przedstawienia innych ciągów. Na przykład, możemy użyć b(n), c(n) lub d(n).
3) Znajdź b(4) dla ciągu danego przez {b(1)=5b(n)=b(n1)+9
b(4)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

4) Znajdź c(3) dla ciągu opisanego przez {c(1)=20c(n)=c(n1)17
c(3)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

5) Znajdź d(5) dla ciągu opisanego przez {d(1)=2d(n)=d(n1)+0,4
d(5)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Wzór jawny ciągu arytmetycznego

Poniżej znajduje się jawny wzór ciągu 3, 5, 7,...
a(n)=3+2(n1)
Wzór ten pozwala nam, po wstawieniu numeru wyrazu, którego szukamy, obliczyc wartość tego wyrazu.
Aby znaleźć, na przykład, piąty wyraz, musimy wstawić n=5 do wzoru jawnego.
a(5)=3+2(51)=3+24=3+8=11
Co za niespodzianka, otrzymaliśmy ten sam wynik, co poprzednio!

Sprawdź, czy rozumiesz

6) Znajdź b(10) dla ciągu danego przez b(n)=5+9(n1).
b(10)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

7) Znajdź c(8) dla ciągu danego przez c(n)=2017(n1).
c(8)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

8) Znajdź d(21) dla ciągu danego przez d(n)=2+0,4(n1).
d(21)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Ciągi są funkcjami

Zauważ, że wzory, których używaliśmy podczas tej lekcji, działają jak funkcje: w miejsce n wpisujemy numer wyrazu ciągu a wzór zwraca nam wartość tego wyrazu a(n).
Ciągi są w rzeczywistości zdefiniowane jako funkcje. Jednakże, n nie może być dowolną liczbą rzeczywistą. Nie ma czegoś takiego, jak minus piąty wyraz lub 0,4-ty wyraz ciągu.
Oznacza to, że dziedziną ciągów (czyli zbiorem wszystkich możliwych argumentów ciągów, rozumianych jako funkcje) są dodatnie liczby całkowite.

Uwaga na temat notacji

Zapisywaliśmy, na przykład, a(4) do przedstawienia czwartego wyrazu ciągu, ale w innych źródłach możesz znaleźć zapis a4.
Obie notacje są prawidłowe. Wolimy a(4), ponieważ notacja ta podkreśla, że ciągi są po prostu funkcjami.

Pytanie do zastanowienia

9) Który rodzaj wzoru pozwoli nam szybciej określić, jaki jest setny wyraz ciągu arytmetycznego?
Wybierz 1 odpowiedź:

Wyzwanie

10) Wzorem jawnym ciągu arytmetycznego jest f(n)=34(n1).
Który wyraz tego ciągu wynosi -65?
Wyraz o numerze
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.