If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do ciągów

Ciągi są to uporządkowane zbiory liczb (zwanych "wyrazami ciągu"), na przykład 2,5,8. Niektóre ciągi podlegają pewnej regule, która pozwala nam przewidzieć dowolny z nieskończonej liczby wyrazów. Na przykład, liczby 2,5,8 spełniają regułę "dodaj 3 do poprzedniego wyrazu," i dzięki temu możemy dalej kontynuować ten ciąg liczb. W rezultacie możemy podać wzór, który pozwoli nam wyznaczyć dowolny wyraz ciągu. Na przykład, n-ty wyraz ciągu 2,5,8,... można przedstawić wzorem 2+3(n-1). Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video