If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadanie tekstowe o ciągach

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Zbigniew monitoruje liczbę niedźwiedzi w parku narodowym. W pierwszym roku, liczba niedźwiedzi wynosiła 1000. Niestety, w kolejnych latach populacja niedźwiedzi malała o 10% z roku na rok.
Niech f(n) oznacza liczbę niedźwiedzi w ntym roku, licząc od początku obserwacji Zbigniewa.
Funkcja f definiuje pewien ciąg. Jakiego rodzaju ciąg jest określony przez f(n)?
Wybierz 1 odpowiedź:
Zapisz rekurencyjny wzór na kolejne wyrazy tego ciągu:
f(1)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
f(n)=f(n1)
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?