If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacja punktów na wykresie układu równań

Zadanie

Ola ma bitą śmietanę o zawartości 30, percent tłuszczu i półtłuste mleko o zawartości 2, percent tłuszczu. Ola chce zrobić 500, start text, m, l, end text mieszaniny bitej śmietany i mleka, o zawartości 12, percent tłuszczu.
Poniższy rysunek stanowi ilustrację zadania, które chce rozwiązać Ola, przy czym x jest objętością bitej śmietany, a y jest objętością mleka.
Spośród poniższych stwierdzeń wybierz jedno, które najlepiej oddaje interpretację współrzędnych punktu K na tym wykresie.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?