Algebra II

Pierwsze kroki

Łączenie funkcji
Naucz się, jak dwie podstawowe funkcje połączyć w nową, która będzie ich sumą, różnicą, iloczynem lub ilorazem.
Rozpocznij naukę