Algebra II

Chcesz uzyskać spersonalizowaną ścieżkę w Algebra II?
Misje polecają Ci to, czego masz się dalej uczyć, oraz pomagają zapamiętać to, czego się już nauczyłeś(aś) poprzez mieszanie umiejętności i zapisywanie Twoich postępów.
Zarejestruj się

Pierwsze kroki

Łączenie funkcji
Naucz się, jak dwie podstawowe funkcje połączyć w nową, która będzie ich sumą, różnicą, iloczynem lub ilorazem.
Rozpocznij naukę