Zadanie

Dodaj następujące wyrażenia wymierne.
Możesz pozostawić mianownik w postaci rozłożonej na czynniki.
start fraction, 3, divided by, 5, x, start superscript, 2, end superscript, minus, 20, x, end fraction, plus, start fraction, 2, divided by, x, start superscript, 2, end superscript, plus, 3, x, minus, 28, end fraction, equals
Rozwiąż 4 zadań/zadania