Trygonometria

Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Trygonometria przy pomocy tych 9 pytań.

O tym dziale

Naucz się definicji podstawowych funkcji trygonometrycznych (sin(x), cos(x), and tan(x)) i wykorzystuj zaaawansowane funkcje trygonometryczne do różnych celów.