Zadanie

Oblicz następujące wartości funkcji trygonometrycznych.
Podaj dokładną odpowiedź.
cosine, left parenthesis, 225, degree, right parenthesis, equals
sine, left parenthesis, 225, degree, right parenthesis, equals
Rozwiąż 4 zadań/zadania