If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do równań wymiernych

Kiedy równanie ma postać funkcji wymiernej, to znaczy ilorazu wyrażeń, w którym niewiadoma występuje w mianowniku, jest to równanie wymierne. Można je łatwo rozwiązać, mnożąc obie strony przez mianownik, ale musimy zachować przy tym ostrożność, by nie wprowadzić dodatkowych rozwiązań, które nie są rozwiązaniami wyjściowego równania. Chodzi oczywiście o to, że mianownik ilorazu nie może być równy zero. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video