If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Graficzne rozwiązywanie równań: wprowadzenie

Zadanie

Poniżej znajduje się wykres y, equals, 6, vertical bar, x, plus, 4, vertical bar, minus, 4.
Wiedząc, że x, approximately equals, minus, 5 jest przybliżonym rozwiązaniem równania 6, vertical bar, x, plus, 4, vertical bar, minus, 4, equals, 3, użyj tego wykresu, aby znaleźć drugie przybliżone rozwiązanie.
Zaokrąglij odpowiedź do najbliższej liczby całkowitej.
x, approximately equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?