Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Graficzne rozwiązywanie równań: zadania tekstowe

Zadanie

Funkcja f modeluje wysokość (w metrach) samolotu podczas lotu. Poniżej znajduje się wykres f, przy czy t jest liczbą minut, które upłynęły od startu.
Samolot osiąga wysokość 5000 metrów po około 4,5 minuty.
W jakim innym momencie samolot będzie także na wysokości 5000 metrów?
Zaokrąglij swoją odpowiedź do najbliższych dziesięciu minut.
Około
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
minut po starcie