If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Konstruowanie modeli wykładniczych

Zadanie

Węgiel-14 to pierwiastek, który traci 110 swojej masy co każde 871 lat. Masę próbki węgla-14 można przedstawić za pomocą funkcji, M, która zależy od wieku próbki, t (w latach).
Z naszego pomiaru wynika, że początkowa masa próbki węgla-14 wynosi 960 gramów.
Zapisz funkcję, która przedstawia masę próbki węgla-14 po upływie t lat od pierwszego pomiaru.
M(t)=
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?