If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zinterpretuj zmianę w modelach wykładniczych

Zadanie

Nina umieściła na swojej stronie internetowej zabawny filmik, którego liczba wyświetleń szybko rosła w miarę upływu czasu.
Zależność pomiędzy czasem t (w dniach), jaki upłynął od momentu umieszczenia filmiku w sieci przez Ninę, a całkowitą liczbą wyświetleń V(t) przedstawiono za pomocą następującej funkcji:

V(t)=500(1,8)t

Uzupełnij poniższe zdanie dotyczące procentowego dziennego tempa zmian liczby wyświetleń.
Każdego dnia
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
% liczby wyświetleń jest
całkowitej liczby wyświetleń filmu.