Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zinterpretuj zmianę w modelach wykładniczych: zmiana jednostek

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Liczba gatunków zwierząt w Australii znacznie zmieniła się od początku ostatniej epoki lodowcowej.
Zależność pomiędzy czasem t (w latach), od początku epoki lodowcowej, a liczbą gatunków, Syear(t), przedstawiono za pomocą następującej funkcji:
Srok(t)=25 000 000(0,78)t
Uzupełnij poniższe zdanie dotyczące dekadowego tempa zmian w liczbie gatunków.
Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
Każdej dekady liczba gatunków żyjących w Australi zmniejsza się o czynnik  
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
.