If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zinterpretuj zmianę w modelach wykładniczych

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Gdy na szalkę Petriego, na której znajdują się bakterie, dodany zostanie pewien środek chemiczny, liczba bakterii szybko maleje.
Zależność pomiędzy czasem t (w sekundach), jaki upłynął od dodania środka chemicznego do szalki, a liczbą bakterii B(t) na szalce Petriego przedstawiono za pomocą następującej funkcji:

B(t)=9300(164)t

Uzupełnij poniższe zdanie dotyczące tempa zmian liczby bakterii. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba bakterii zmniejsza się o 12 co
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
sekundy.